מה אומרים עלי

"יהללך זר ולא פיך" (משלי, כז, ב)

אפשר לקבל המלצה ?

    מה מרכלים