Project Description

רב תשבץ

חזרה לקטלוג

שולחן התשבץ הוא משחק לפיתוח שפתי שמשפר את היכולת ליצור מילים בעברית, לענות על הגדרות ולפתח את היצירתיות בעברית

תשבץ "שלד": הרכיבו מילים לבחירתכם במשבצות הלבנות עד שתמלאו את כל התשבץ. רשמו על דף את כל המילים שחיברתם. תנו לחבריכם לנסות לפתור…

תשבץ רגיל: הרכיבו מילים לבחירתכם במשבצות הלבנות עד שתמלאו את כל התשבץ.  רשמו על דף הגדרה מתאימה לכל מילה. תנו לחבריכם לנסות לפתור…

שבץ נא:  מערבבים את הכרטיסים וכל משתתף מקבל 8 אותיות. כל משתתף בתורו מנסה להשלים מילה. מי שלא יכול להוריד אות, לוקח שלוש אותיות חדשות מהקופה. הראשון שמסיים את כל האותיות שברשותו – מנצח!

-מותר לשנות מיקום של כרטיסים על הלוח כל עוד השחקן השתמש גם באותיות משלו, וכל עוד נשארו מילים שלמות וחוקיות ולא חלקי מילים.

הורידו והדפיסו דפים אלו על מנת, וצרו כמות אין סופית של תשבצים!

חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים