Project Description

קפצנים

"קפצנים" הוא משחק שמתרגל חשיבה בסגנון "ניסוי וטעיה":  מנסים דרך פתרון שונה בכל פעם, עד שמפצחים את החידה.

  • זהו משחק של 8 חידות לפי דרגת קושי מהקלה (1) עד לקשה (8).
  • סדרו את הקפצנים במקומות הנכונים לפי החידה המתאימה.
  • המטרה בכל חידה – להישאר רק עם קפצן אחד על הלוח.
  • הקפצנים יכולים לקפוץ ו"לאכול" זה את זה, אך אסור להם לזוז מבלי לאכול.
  • הקפיצות הן רק מעל קפצן סמוך לפי הקוים המסומנים.
  • קפצן שקפצו מעליו – יוצא מהלוח.
  • בחידות שבהן יש קפצן כוכב, הכוכב הוא זה שצריך להישאר אחרון.
חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים