Project Description

סלט ירקות

"סלט ירקות" הוא משחק שמתרגל חשיבה לוגית בשילוב של ראיה מרחבית וניסוי וטעיה.

עליכם להשתמש בחלקים המצורפים על מנת להסתיר את הירקות הלא רצויים ולהשאיר רק את הירקות הרצויים.

בכל אחת משמונה החידות מצויין איזה ירקות הם הירקות הרצויים וכמה.

להקלה ברמת הקושי מצורף דף רמזים שמראה מהי הדרך הנכונה לסובב כל חלק (אך לא מראה את המיקום)

חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים