Project Description

הכוכב

חזרה לקטלוג

"הכוכב" הוא משחק שמתרגל חשיבה מתמטית בדרך של קבלת החלטות וצפיית מהלכי היריב

משחק לשני משתתפים, המטרה להרוויח הכי הרבה נקודות. מסדרים את הכרטיסים במשבצות באופן אקראי ומניחים את הכוכב במשבצת שנותרה ריקה. מחליטים ששחקן אחד משחק רק על השורות ושחקן שני משחק רק על הטורים.

שחקן השורות מתחיל, ולוקח איזה מספר שהוא רוצה מתוך השורה שנמצא בה הכוכב. לאחר מכן הוא מעביר את הכוכב למשבצת הריקה שהתפנתה.

שחקן הטורים ממשיך ולוקח איזה מספר שהוא רוצה מהטור שנמצא בו הכוכב, ומעביר את הכוכב לאותה משבצת.

חייבים בכל תור לבחור מספר כלשהו, גם אם הוא שלילי ומוריד נקודות.        המשחק מסתיים כאשר לאחד השחקנים אין מהלך חוקי לבצע.

חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים