Project Description

סודוקו שביעיות

חזרה לקטלוג

"סודוקו שביעיות" הוא משחק שמתרגל חשיבה לוגית בדרך של פתרון בעיות שלב אחרי שלב:  כל מספר נכון מוביל למספר הבא עד לפתרון המלא.

שבצו את הספרות החסרות כך שלא תופיע אותה ספרה פעמיים באותה שורה, באותו טור ובאותו אזור צבעוני.

לפניכם שתי חידות נוספות.  השתמשו בכרטיסי המספר שברשותכם, והתעלמו מהמספרים המודפסים על הלוח

חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים