Project Description

הביצה

משחק אסטרטגי לשני משתתפים:

בחרו אם אתם משחקים כחיפושית או כצפרדעים.

מטרת החיפושית היא להגיע בשלום לחוף, ומטרת הצפרדעים היא לחסום את החיפושית כדי שלא תגיע לחוף. כל שחקן בתורו יכול לזוז רק צעד אחד לעלה סמוך. אסור לנוע לעלה תפוס. הצפרדעים יכולות לנוע רק "קדימה", ואילו החיפושית יכולה לנוע גם קדימה וגם אחורה. אם הצפרדעים הצליחו למנוע מהחיפושית אפשרות תזוזה – הצפרדעים ניצחו, ואם החיפושית עקפה את הצפרדעים, היא תגיע לחוף ותנצח (כי הצפרדעים לא יכולות לחזור אחורה)

חזרה לקטלוג