Project Description

ציד מילים – Word hunt

חזרה לקטלוג

"WORD HUNT" הוא משחק לפיתוח שפתי שמשפר את היכולת ליצור מילים בשפה האנגלית, דרך פיתוח של ראייה מרחבית.

WORD HUNT המטרה: לצבור כמה שיותר נקודות. לכל כרטיסיה יש אות וניקוד מתאים. הכנה: מערבבים את הכרטיסים ומכסים את כל 36 המשבצות בלוח באופן אקראי (כולל המשבצות שיש בהן אות). שאר הכרטיסים נשארים בקופה.

על מנת להרוויח כרטיסים יש ליצור מילה באנגלית על ידי העברת האצבע מעל האותיות שמרכיבות אותה. המעבר בין אות לאות חייב להיות בין כרטיסים סמוכים בכל הכיוונים (כולל אלכסון). האצבע לא חייבת לנוע בקו ישר ואפשר לשנות כיוון בין אות לאות. אסור לחזור על אותו כרטיס פעמיים באותה מילה.  לאחר שלוקחים את הכרטיסים של המילה שיצרתם, משלימים את המשבצות הריקות עם כרטיסים מהקופה. כשהכרטיסים מהקופה נגמרים, אפשר להיעזר באותיות המודפסות על הלוח עצמו.  משחקים בתורות. המשחק מסתיים כשאר אין יותר מילים חוקיות ליצור.

חזרה לקטלוג

זקוקים לעזרה נוספת לגבי משחק זה? כתבו לנו

    מה מרכלים