WORD HUNT

2022-02-24T14:28:32+02:00

ציד מילים - Word hunt חזרה לקטלוג "WORD HUNT" הוא משחק לפיתוח שפתי שמשפר את היכולת ליצור מילים בשפה האנגלית, דרך פיתוח של ראייה מרחבית. WORD HUNT המטרה: לצבור כמה שיותר נקודות. לכל כרטיסיה יש אות וניקוד מתאים. הכנה: מערבבים את הכרטיסים ומכסים את כל [...]