WORD HUNT

2022-12-06T12:42:06+02:00

ציד מילים - Word hunt חזרה לקטלוג "WORD HUNT" הוא משחק לפיתוח שפתי שמשפר את היכולת ליצור מילים בשפה האנגלית, דרך פיתוח של ראייה מרחבית. WORD HUNT המטרה: לצבור כמה שיותר נקודות. לכל כרטיסיה יש אות וניקוד מתאים. הכנה: מערבבים את הכרטיסים ומכסים את כל [...]

רב תשבץ

2022-12-06T13:00:37+02:00

רב תשבץ חזרה לקטלוג שולחן התשבץ הוא משחק לפיתוח שפתי שמשפר את היכולת ליצור מילים בעברית, לענות על הגדרות ולפתח את היצירתיות בעברית תשבץ "שלד": הרכיבו מילים לבחירתכם במשבצות הלבנות עד שתמלאו את כל התשבץ. רשמו על דף את כל המילים שחיברתם. תנו לחבריכם לנסות לפתור... תשבץ רגיל: [...]